Voor wie?

BSM-de Jong therapie kan helpen bij stagnaties en problemen bij leren, ontwikkeling en gedrag van zowel kinderen als volwassenen.

U kunt hierbij, bijvoorbeeld, denken aan:

 • dyslexie en andere leesproblemen
 • dyscalculie en andere rekenproblemen
 • autismespectrumstoornissen en autistiforme klachten
 • AD(H)D
 • concentratieproblemen
 • tics
 • slaapproblemen
 • spraakstoornissen
 • evenwichtsproblemen
 • motorische problemen
 • depressie en faalangst