Leerproblemen & Beelddenkers

Een grote groep ondergewaardeerde kinderen (maar ook volwassenen) heeft een bijzondere gave: zij maken meer gebruik van hun rechterhersenhelft. In de volksmond ook wel beelddenkers genoemd!

Beelddenkers denken meer in beelden dan in woorden, daarom herinneren ze wel wat ze hebben gezien maar is het erg moeilijk het gehoorde te onthouden. Problemen worden door hen op ongebruikelijke wijze opgelost, automatiseren, organiseren en plannen lukken meestal niet goed. Dit geeft veel frustratie voor de beelddenker maar ook voor de omgeving.

Wel beschikken beelddenkers over een levendige verbeelding en zijn ze vaak zeer creatief.

In mijn praktijk gaan we samen op zoek naar de juiste, passende manier van leerstof aanbieden. Voor de een is dat het maken van mindmaps, voor de ander een film in het hoofd maken en weer een ander wil een tekening maken. Iedereen leert op zijn/haar unieke manier, als we die gevonden hebben kunnen we gericht aan de slag.

Direct resultaat. Doordat de lesstof op de juiste manier aangeboden wordt aan de leerling kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat.

Met veel tips en handreikingen leert het kind uiteindelijk zelf zijn creatieve denkwijze op de juiste manier te gebruiken.